Start

agendaboll

15 / 10 / 15
Clarion Hotel Sign, Stockholm

Agenda 2015 – vägval för en hållbar hälsa

Våra livsvillkor förändras av megatrender som befolkningsökning, urbanisering och klimatförändringar. Hur möter vi de nya hälsoutmaningar som följer av denna utveckling – globalt och lokalt?

Den 15 oktober har Systembolaget bjudit in forskare, trendspanare och beslutsfattare att presentera och diskutera vår tids stora folkhälsofrågor. Hur ser situationen ut och vad väntar oss i framtiden? Vilken roll spelar en åldrande befolkning och påverkbara riskfaktorer såsom fysisk inaktivitet, tobaksbruk, ohälsosam kost och alkoholkonsumtion?

Konferensen är en plattform för dialog och kunskapsspridning. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om avgörande hälsofrågor och om hur forskare, företag, beslutsfattare och organisationer kan bidra till hållbara lösningar.

Systembolaget har ett samhällsuppdrag som innebär att vi ska stödja alkoholforskning och sprida information om alkoholens effekter på både individ- och samhällsnivå. Konferensen är del av hur detta uppdrag kommer till uttryck.

Media

DSC_0124
Jazzgruppen Modern Lounge Group

Jazzgruppen Modern Lounge Group

DSC_9127
Närmare 450 personer var samlade för att diskutera framtidens hälsoutmaningar.

Närmare 450 personer var samlade för att diskutera framtidens hälsoutmaningar.

Förmiddagens panelsamtal handlade om globala utmaningar, med FNs nya utvecklingsmål i fokus.

Förmiddagens panelsamtal handlade om globala utmaningar, med FNs nya utvecklingsmål i fokus.

Systembolagets vd Magdalena Gerger och styrelseordförande Kenneth Bengtsson hälsade välkomna.

Systembolagets vd Magdalena Gerger och styrelseordförande Kenneth Bengtsson hälsade välkomna.

Dagens moderator var Cecilia Garme, politisk reporter och statsvetare.

Dagens moderator var Cecilia Garme, politisk reporter och statsvetare.

DSC_9256
Gauden Galea, direktor WHO Europa, talade om vikten av globala initiativ för att främja hälsan.

Gauden Galea, director WHO Europa, talade om vikten av globala initiativ för att främja hälsan.

Gauden Galea, direktor WHO Europa, frågas ut av Cecilia Garme, moderator.

Gauden Galea, director WHO Europa, frågas ut av Cecilia Garme, moderator.

Anna Carlstedt, ordförande för Svenska Röda Korset, talade om flyktingkrisen och vikten av såväl politiska som ideella initiativ.

Anna Carlstedt, ordförande för Svenska Röda Korset, talade om flyktingkrisen och vikten av såväl politiska som ideella initiativ.

Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid CHESS, talade om hur ökat välstånd leder till nya hälsoutmaningar.

Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid CHESS, talade om hur ökat välstånd leder till nya hälsoutmaningar.

Robin Room, professor och tongivande alkoholforskare, förklarade sambandet mellan alkoholpolitiska åtgärder och konsumtion.

Robin Room, professor och tongivande alkoholforskare, förklarade sambandet mellan alkoholpolitiska åtgärder och konsumtion.

Under förmiddagens panelsamtal diskuterades bland annat det globala FN-mål som handlar om att garantera ett hälsosamt liv och välmående för alla åldrar.

Under förmiddagens panelsamtal diskuterades bland annat det globala FN-mål som handlar om att garantera ett hälsosamt liv och välmående för alla åldrar.

I förmiddagens panelsamtal deltog Robin Room, Gauden Galea, Anna Carlstedt, Denny Vågerö och Magdalena Gerger.

I förmiddagens panelsamtal deltog Robin Room, Gauden Galea, Anna Carlstedt, Denny Vågerö och Magdalena Gerger.

Sören Holmberg, seniorprofessor SOM-institutet, beskrev svenskarnas attityder till alkohol och sambandet med egna konsumtionsvanor.

Sören Holmberg, seniorprofessor SOM-institutet, beskrev svenskarnas attityder till alkohol och sambandet med egna konsumtionsvanor.

Katarina Gospic, hjärnforskare Karolinska Institutet, berättade om hjärnan och hur den fungerar.

Katarina Gospic, hjärnforskare Karolinska Institutet, berättade om hjärnan och hur den fungerar.

Ingmar Skoog, professor och föreståndare AgeCap, förklarade hur dagens pensionärer lever – att 70 är det nya 20.

Ingmar Skoog, professor och föreståndare AgeCap, förklarade hur dagens pensionärer lever – att 70 är det nya 20.

DSC_9606_2
Malin Ewerlöf berättade om de frågor som hon som coach får om alkohol och levnadsvanor.

Malin Ewerlöf berättade om de frågor som hon som coach får om alkohol och levnadsvanor.

DSC_9657

Erik Haag, programledare och författare.

DSC_9536
DSC_0165
DSC_0180
DSC_0244
DSC_9120
DSC_9409

Fotograf: Jonas Borg

Reportage från Agenda 2015 – vägval för hållbar hälsa som arrangerades av Systembolaget och ägde rum den 15 oktober 2015.

Erik Haag, programledare, regissör och författare, talar om hur våra förfäder och föräldrar åt och drack – och hur vi bär oss åt i dag.

Katarina Gospic, läkare, hjärnforskare på Karolinska Institutet och författare, berättar om hur vi kan styra våra beslut, oss själva och världen i önskad riktning genom vetskap om hur hjärnan och kroppen fungerar.

Program

  • 08.30Registrering och frukost
   Jazzgruppen Modern Lounge Group underhåller.
   • 09.30Välkomna! Kenneth Bengtsson, styrelseordförande Systembolaget, och Magdalena Gerger, VD Systembolaget, hälsar välkommen.
   • 09.40Why the world needs global health initiativesGauden Galea, director of the Division of Noncommunicable Diseases and Health Promotion vid WHO Europa, talar om vikten av att främja hållbar och rättvis utveckling i alla länder och presenterar Världshälsoorganisationens arbete med icke-smittsamma sjukdomar. (på engelska)
   • 10.05Att ge hopp och rädda liv i Sverige och i världenAnna Carlstedt, ordförande Svenska Röda Korset, beskriver de frågor som har särskild betydelse för hälsoarbetet i en värld präglad av såväl krig och förföljelse som fattigdom och sjukdomar.
   • 10.20Globalt och nationellt växande hälsoklyftor Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid CHESS vid Stockholms universitet och tidigare medlem av WHO Commission on Social Determinants of Health, beskriver de ökade sociala hälsoklyftorna, globalt och nationellt. 
   • 10.55Paus
   • 11.05Alcohol as a public health risk: New evidence demands a stronger global response Robin Room,  professor vid La Trobe University of Melbourne i Australien och tidigare rådgivare till Världshälsoorganisationen, talar om alkohol som folkhälsorisk ur ett globalt perspektiv. (på engelska)
   • 11.30Panelsamtal
   • 12.00Lunch
    Jazzgruppen Modern Lounge Group underhåller.
    • 13.00Restriktivare alkoholopinion – men liberalare alkoholvanorSören Holmberg, seniorprofessor, SOM-institutet vid Göteborgs universitet, redogör för den svenska alkoholopinionen.
    • 13.25Dags att tänka på hjärnanKatarina Gospic, läkare, hjärnforskare på Karolinska Institutet och författare, berättar om hur vi kan styra våra beslut, oss själva och världen i önskad riktning genom vetskap om hur hjärnan och kroppen fungerar.
    • 13.5070 plus är det nya 20Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för AgeCap vid Göteborgs universitet, talar om att vår tids ålderspensionärer är mer aktiva och mår bättre än någonsin – samtidigt som alkoholkonsumtionen i gruppen ökar.
    • 14.15Panelsamtal
     I ett samtal talar Malin Ewerlöf, som har gått från medeldistanslöpare till långlöpare och personlig tränare, om att sätta mål och skapa resultat. Övriga talare ansluter i ett panelsamtal med fokus på att människor ska få en bättre hälsa.
    • 14.45Adjö vodkabältet!
     Erik Haag, programledare, regissör, manusförfattare och författare, beskriver svensk krogkultur under 1000 år – från flugsvamp till mäklarbricka.
    • 15.25Avslutning
     Magdalena Gerger avslutar konferensen. 
    • 15.30Mingel
     Mingel med lättare förtäring.
     Jazzgruppen Modern Lounge Group underhåller.

Talare

AGENDA_2015_Profilfoto_Gauden Galea[1]
Gauden Galea

Gauden Galea är läkare och internationellt erkänd folkhälsoexpert. I närmare 20 år har han haft ledande positioner på Världshälsoorganisationen WHO i olika delar av världen. Sedan januari 2011 leder han WHO Europas arbete med icke-smittsamma sjukdomar. Gauden Galea har varit central för utformningen av WHO:s europeiska handlingsplan för 2012-2020 för att minska skadlig alkoholkonsumtion och är en av författarna till ”Alcohol in the European Union. Consumption, harm and policy approaches”.

AGENDA_2015_Profilfoto_Anna Carlstedt

Anna Carlstedt

Anna Carlstedt är ordförande för Svenska Röda Korset. Hon är filosofie doktor i fransk litteratur och arbetar som forskare och studierektor vid Ersta Sköndal Högskola. Hon har varit ordförande i IOGT-NTO och för Forum för Idéburna organisationer med social inriktning.

1

Denny Vågerö

Denny Vågerö är professor i medicinsk sociologi vid CHESS, Centre for Health Equity Studies i Stockholm. Han var tidigare medlem i WHO:s Commission on social determinants of health och i Malmökommissionen. Han ingår i kommissionen för jämlik hälsa och är medlem i International Panel on Social Progress.

1

Robin Room

Robin Room är professor vid Alcohol Policy Research på La Trobe University of Melbourne i Australien. Han har sedan 1960-talet bedrivit högkvalitativ forskning i Australien, Kanada och USA. Under närmare fyra decennier har Robin Room också varit rådgivare till Världshälsoorganisationen, WHO.

1Sören Holmberg

Sören Holmberg är seniorprofessor i statsvetenskap och en av grundarna av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Hans forskning gäller opinionsbildning, väljarbeteende, representativ demokrati och kvaliteten i politiska styrsystem. Sören Holmberg har skrivit en mängd böcker inom det statsvetenskapliga fältet, inte sällan med inriktning mot politik och demokrati. Han har också forskat inom alkoholopinion.

1Katarina Gospic

Katarina Gospic är läkare, fysiolog och fil.dr i medicin vid Karolinska Institutet och disputerade på temat hjärnan – hur påverkar hjärnan vilka beslut vi tar och hur kunskap om hur hjärnan och kroppen fungerar kan ge människor möjlighet att styra sina liv.

1Ingmar Skoog

Ingmar Skoog är överläkare och professor i psykiatri vid Göteborgs universitet. Han är också centrumföreståndare för AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa. På centrat forskas det på det nya åldrandet, bland annat hur levnadsvanorna förändras. Ingmar Skoog har publicerat fler än 300 vetenskapliga arbeten och hör till världens ledande forskare inom sitt forskningsfält.

1Erik Haag

Erik Haag är programledare, regissör och författare, och har framförallt varit verksam inom tv och radio. I närtid har han varit programledare och medskapare av de två matprogrammen Historieätarna och Landet brunsås i SVT där han blandar historiska fakta med inslag av humor.

1Malin Ewerlöf

Malin Ewerlöf är tidigare friidrottare och löpare. Hon är innehavare av flera svenska löprekord och har vunnit hela 24 SM-guld. Hennes främsta merit är det EM-silver som hon vann i Budapest 1998. Efter avslutad karriär som elitlöpare har hon varit friidrottstränare, medverkat i ett flertal TV-program, däribland Mästarnas mästare på SVT, och även skrivit en bok.

Samtalsledare

1Cecilia Garme

Cecilia Garme är politisk journalist och statsvetare. Hon har tidigare varit politisk reporter på Expressen. Hon är flitigt anlitad som moderator vid konferenser och är även verksam som frilansjournalist.

Värdar

1Kenneth Bengtsson

Kenneth Bengtsson är Systembolagets styrelseordförande sedan 2014. Han är också ordförande för World Childhood Foundation, Ersta Diakoni, Clas Ohlson, Mekonomen samt Eurocommerce. Kenneth Bengtsson har en bakgrund på toppositioner i näringslivet, bland annat som koncernchef för ICA.

2
Magdalena Gerger

Magdalena Gerger är sedan 2009 vd för Systembolaget och har dessförinnan arbetat som marknadsdirektör på olika globala företag, bland annat Procter & Gamble. Hon sitter i styrelsen för Investor och Husqvarna och är ledamot i Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Globala hälsoutmaningar

Medellivslängden ökar, fler människor får tillgång till rent dricksvatten och fler barn går i skolan. Hälsan i de flesta länder har de senaste årtiondena utvecklats i en positiv riktning inom en rad olika områden.

Men trots dessa framsteg kvarstår stora utmaningar. Klyftorna mellan de rika och de allra fattigaste länderna fortsätter att öka. Infektionssjukdomar, migration, klimatförändringar, våld och konflikter påverkar, direkt eller indirekt, den globala hälsoutvecklingen. Dessutom ökar många livsstilssjukdomar.

Hur ska vi, som moderna människor i ett upplyst samhälle, förhålla oss till denna utveckling? Och vilken roll kan forskningen, politiken, och civilsamhället spela för att säkerställa en utveckling som medför en hållbar hälsa? Det är temat för Agenda 2015 – vägval för en hållbar hälsa.

I Sverige hanteras de globala hälsofrågorna i en samarbetsstrategi med WHO. Inom ramen för detta samarbete bedrivs ett antal satsningar för att bland annat förebygga och hantera icke-smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar. Vi välkomnar därför att Gauden Galea, som leder WHO Europas arbete med icke-smittsamma sjukdomar, medverkar i konferensen den 15 oktober.

Världshälsoförsamlingen, det högsta beslutande organet för WHO där samtliga 194 medlemsländer är representerade, antog vid mötet i Genève nyligen den första globala handlingsplanen mot antibiotikaresistens. För fem år sedan antog Världshälsoförsamlingen för första gången en global alkoholstrategi.

Världens första internationella konvention på folkhälsoområdet – the WHO Framework Conventionon Tobacco Control, FCTC – trädde i kraft 2005. En konvention är en juridiskt bindande, internationell överenskommelse mellan stater. Är det dags för ett motsvarande regelverk på alkoholområdet?

Var och när?

08.30 – 16.00 den 15 oktober 2015

Clarion Hotel Sign, Stockholm
Östra Järnvägsgatan 35
101 26 Stockholm, Sverige

Du når Clarion Hotel Sign på några få minuter från Stockholms centralstation, tunnelbana, tåg, bussar och Arlanda Express.

Tunnelbana
Tunnelbanestation T-Centralen

Buss
Buss 69, 53 eller 65 till Norra Bantorget
Buss 1 till Vasagatan

Från Arlanda
Arlanda Express till Stockholm centralstation

Kontakt

Frågor gällande anmälan, avanmälan eller annat rörande arrangemanget:
kontakt@agenda2015.se

Övriga frågor:
Ofelia Namazova, projektledare på Systembolaget
072 88 77 336
Ofelia.Namazova@systembolaget.se